Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2017.2 - Proměnné

  Proměnné umožňují uložit hodnotu parametru a použít ji v Smart Rules.

  Příklady:

  • Obecné proměnné používané v omezujících podmínkách v Smart Rules
  • Časové proměnné, např. v regulaci zavlažování (ve čtvrtém čtvrtletí zvýšení zavlažování)
  • Vzorec Smart Rule s proměnnými slunce (příklad na obrázku níže)