Hľadaj
MENU

2017.1 - Viachodnotový prepínač

Prepínač s viacerými hodnotami je typ virtuálneho zariadenia, ktoré môže mať viac ako dva stavy - príkladmi môžu byť napríklad viacstupňové alarmy, viac svetelných scén v jednej miestnosti, rýchlosť fan coilu atď.