Hľadaj
MENU
  • Aplikácie TapHome
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • 2017.1 - Viachodnotový prepínač

    Prepínač s viacerými hodnotami je typ virtuálneho zariadenia, ktoré môže mať viac ako dva stavy - príkladmi môžu byť napríklad viacstupňové alarmy, viac svetelných scén v jednej miestnosti, rýchlosť fan coilu atď.