Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • 2017.1 - Odkryte zariadenia

    Vo veľkých projektoch s viacerými riadiacimi jednotkami Core je potrebné ich navzájom Core do siete a jedna riadiaca jednotka Core fungovať ako nadradená jednotka. Príkladom by boli podlahy v hoteli alebo kancelárska veža, kde by bolo vhodné mať na každom poschodí samostatnú riadiacu jednotku Core , aby sa dosiahla určitá úroveň decentralizácie.

    Funkcia Expose devices umožňuje odhalenie IO modulov alebo virtuálnych zariadení jedného Core v nosnej sieti Modbus. Pri pohľade na zoznam zariadení hlavného Core to vyzerá, akoby boli všetky tieto zariadenia pripojené alebo bežiace priamo na hlavnom Core.