Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Sieťová architektúra

  1. Všetky operácie „na mieste“ sú úplne nezávislé od sieťového alebo internetového pripojenia.
  2. Keď sa užívateľ pripája z lokálnej siete, všetka komunikácia medzi mobilným telefónom / tabletom a riadiacou jednotkou sa vykonáva v miestnej sieti. Plne nezávislé na internetovom pripojení.
  3. Ak sa užívateľ vzdialene pripája (mimo LAN), server TapHome Cloud sa používa na inicializáciu a bezpečné odovzdávanie údajov medzi používateľom a riadiacou jednotkou (verejná adresa IP sa nevyžaduje). Všetky rozhodnutia sú ponechané na riadiacej jednotke. Je tiež možné nastaviť vzdialené pripojenie bez použitia serverov TapHome.

  Online vs Offline

  TapHome poskytuje to najlepšie z 2 svetov: plne funkčné a autonómne v offline režime a nulovú konfiguráciu a bezpečnosť vzdialeného prístupu cez cloud.  Režim offline
  (miestna sieť)

  Online režim
  (vzdialený prístup)

  Základné použitie
  napr. zmena teploty, prepnutie svetla

  Pôvodné nastavenie

  Konfigurácia všetkého napr. moduly, Smart Rules, prístup, oprávnenia, štatistika, vystavenie zariadenia, skenovanie zbernice, atď.

  Aktualizácie firmvéru (moduly, riadiaca jednotka)

  Uchovávanie historických údajov

  obmedzené na 3 hodiny

  neobmedzene

  Globálne verzus lokálne účty

  Globálne účty sú uprednostňovaným spôsobom pripojenia k miestu. Je to jedinečná kombinácia e-mailu a hesla. Ak ste zabudli heslo, môžete ho resetovať zaslaním dočasného hesla na e-mailovú adresu používateľa, napr.: meno@gmail.com / heslo.

  Lokálne účty sú preddefinované vlastníkom zariadenia a môžu byť znovu použité, napr. Hotelová izba. napr. admin / admin, room432 / uQ492i.


  Globálny účet

  napr. john.smith@gmail.com

  Lokálny účet

  napr. admin / admin

  Možnosť prihlásenia bez vytvorenia personalizovaného účtu

  ✅ 

  Užitočné pre hotelové izby

  Možnosť obnovenia zabudnutého hesla

  Možnosť zmeny hesla

  Možnosť prepínania medzi inštaláciami

  Pri prvom prihlásení sa nevyžaduje prístup na internet (nezávislosť na serveroch TapHome)


  Viac informácií nájdete na stránke Používatelia a povolenia: https://taphome.com/sk/support/85721089.

  Lokálne pripojenie

  Mobilná aplikácia vnútri siete LAN

  Mobilná aplikácia

  Žiadny prechodný server

  Riadiaca jednotka

  Počúva vysielanie riadiacej jednotky, aby sa k nej rýchlo pripojilo, aj keď bola zmenená jeho IP adresa

  • Soket HTTP, port 80

  ← Priama komunikácia →

  Riadiaca jednotka vysiela svoje identifikačné údaje na rýchle zistenie aplikácií v miestnej sieti

  • Port 80
  • IP adresu môže router získať prostredníctvom služby DHCP alebo ručne ako statická IP pomocou aplikácie TapHome alebo rezervovania statickej IP adresy na strane routera
  • Je možné vytvoriť autonómny vzdialený prístup pomocou dynamického DNS, statickej IP alebo VPN

  Nastavenia firewallu

  Odporúčané nastavenia

  • odchadzajúce TCP spojenia z Taphome Core na všetky IP (všetky porty)

  Minimálne nastavenia

  • odchadzajúce spojenia z Taphome Core na:

  TCP
  cloudapi.taphome.com (port: 80, 443)
  tunnel1.taphome.com (port: 80, 443)
  tunnel2.taphome.com (port: 80, 443)

  TapHomeUpgradesCore.azurewebsites.com (port: 80, 443)
  coreupgrade.taphome.com (port: 80, 443)

  miscutils.taphome.com (port: 80, 443)
  miscutils.azurewebsites.com (port: 80, 443)

  NTP
  pool.ntp.org

  Tunelovací server

  Poskytuje most medzi aplikáciou mimo lokálnej siete a riadiacou jednotkou. Na tomto serveri nie sú uložené žiadne údaje, poskytuje iba bezpečný tunel medzi klientskými aplikáciami (ktoré sa nenachádzajú v miestnej sieti) a riadiacou jednotkou.

  Mobilná aplikácia mimo siete LAN

  Mobilná aplikácia

  Microsoft Azure Cloud

  Riadiaca jednotka

  Aplikácia mimo lokálnej siete iniciuje bezpečné spojenie so serverom tunelovania

  • Zásuvka HTTPS, port 443
  • SSL šifrovanie

  → TUNELOVÝ SERVER ←

  • Poskytuje základné overenie
  • Minimalistická infraštruktúra, preto sú náklady mimoriadne nízke a túto službu je možné ponúkať bezplatne

  Riadiaca jednotka iniciuje bezpečné spojenie so serverom tunelovania

  • Zásuvka HTTPS, port 443
  • SSL šifrovanie
  • Nie je viditeľný na internete, preto je menšia pravdepodobnosť internetového útoku

  Prvé prihlásenie pomocou globálneho účtu (e-mail a heslo)

  → TapHome API SERVER

  • Autentifikácia e -mailu a hesla
  • Získajte zoznam dostupných miest

  Riadiaca jednotka má posledné slovo na prijatie alebo odmietnutie spojenia z globálneho účtu

  Uchovávanie historických údajov

  Ak povolíte ukladanie hodnôt alebo štatistík určených zariadení, krátkodobé údaje sa na obmedzenú dobu ukladajú v riadiacej jednotke. Ak je riadiaca jednotka pripojená k internetu, zhromažďuje údaje, optimalizuje ich a odosiela ich na Storage Cloud Server.

  Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako dlho sú údaje uložené:


  Offline

  Online

  Okamžité hodnoty

  až 5 hodín

  Neobmedzený

  Hodinové štatistiky

  až 7 dní

  Neobmedzený

  Denné štatistiky

  až 365 dní

  Neobmedzený

  Výhody cloudového backendu

  1. Nevyžaduje sa nastavenie adresy IP, nie je potrebné prejsť na nastavenia smerovača
  2. Poskytovateľa internetu alebo smerovač je možné zmeniť bez potreby zmeny konfigurácie
  3. Najvyššia možná bezpečnosť, IP adresa zákazníka nie je viditeľná z verejného internetu
  4. Perfektná dostupnosť a globálna dostupnosť. TapHome používa Microsoft Azure, jedného z najlepších poskytovateľov cloudových služieb na svete.

  TapHome poskytuje cloud zadarmo.

  Privacy

  Dáta sa ukladajú v cloude, iba ak sa používa globálny účet a používateľ históriu hodnôt zariadenia povolil. V takom prípade sú údaje prepojené s názvom účtu.

  Názov účtu môže byť náhodný text, virtuálny e-mail alebo skutočný e-mail. Jedinou situáciou, v ktorej môžu byť uložené štatistické údaje prepojené s osobou, je prípad, keď je názov účtu skutočný e-mail a obsahuje meno používateľa.

  Servisný server

  VOLITEĽNÉ

  • Aktualizácia komponentov systému Linux riadiacej jednotky
  • Automatické dvojtýždenné zálohy
  • SSH šifrované pripojenie, číslo portu: náhodné (neprivilegované)
  • DNS: service.taphome.com

  Alternatívne scenáre pripojenia (voliteľné)

  Manuálne nastavenie statickej IP adresy pomocou aplikácie TapHome (verzia 2019.xa novšia):

  • Prejdite do časti Nastavenia → Moja poloha → Nastavenie siete → zrušte začiarknutie políčka Povoliť DHCP.
  • Zadajte novú statickú IP adresu pre Core. Môžete tiež upraviť sieťovú masku, bránu a server DNS. Uistite sa, že nová statická adresa IP je mimo rozsahu dynamicky priraditeľných adries IP používaných smerovačom.
  • Potvrďte zmeny tlačidlom „Uložiť nastavenie siete a reštartovať“. Po reštarte nové nastavenia začnú fungovať.


  Nastavte statickú IP adresu v nastaveniach DHCP smerovača a použite službu Dyn DNS na priame pripojenie:

  • Prejdite na nastavenia smerovača a vytvorte DHCP statickú IP rezerváciu pre TapHome Core. Pre túto možnosť je vyžadovaná adresa Mac systému TapHome Core.


  Ostatné:

  • Možno použiť aj sieť VPN
  • Core môže byť úplne odpojené od miestnej siete a bolo by ovládané spínačmi osvetlenia/žalúzií alebo viaczónovým ovládačom.