Vyhledávání
MENU
  • TapHome Apps
  • Výrazy
  • Architektura systému podle typu projektu
  • Uživatelé a oprávnění
  • Bezpečné hodnoty

    Každý výstup se dostane do Bezpečného režimu za předpokladu, že Core neodpoví déle než 10 minut. Zařízení si mohou zachovat původní hodnoty nebo mohou nastavit nové.