Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • Bezpečné hodnoty

    Každý výstup se dostane do Bezpečného režimu za předpokladu, že Core neodpoví déle než 10 minut. Zařízení si mohou zachovat původní hodnoty nebo mohou nastavit nové.