Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Konfigurace TapHome KNX brány v ETS

  TapHome KNX Gateway používá komponentu KNX od Weinzierl nazvanou BAOS. Brána je v ETS uvedena pod názvem Weinzierl. BAOS má certifikát KNX.

  1. 

  Import databáze produktů

  Stáhněte si databázi produktů z této stránky.

  Otevřete ETS 5 → Katalogy → importujte databázi produktů Weinzierl ze staženého archivu.

  2. 

  Přidejte do své instalace modul BAOS

  Změna pohledu topologie v projektu ETS:

  Z katalogu výrobců vyberte výrobce Weinzierl a najděte modul KNX BAOS 832. Vložte modul do příslušné oblasti a řádku.

  3. 

  Konfigurace datových bodů BAOS

      

  Vyberte modul BAOS a přepněte na jeho parametry. Vyberte první skupinu datových bodů 1-10, vyberte typ datového bodu 1.

  Typy datových bodů podporované BAOS s přidruženými zařízeními nebo proměnnými TapHome:

  Label in BAOSData point typeUsed by TapHome virtual devicesUsed by TapHome virtual variableComment
  DPT 11 Bit, Boolean


  DPT 22 Bit, Control


  DPT 34 Bit, Dimming, Blinds


  DPT 48 Bit, Character Set


  DPT 58 Bit, Unsigned Value


  DPT 68 Bit, Signed Value


  DPT 72 Byte, Unsigned Value


  DPT 82 Byte, Signed Value


  DPT 92 Byte, Float Value


  DPT 103 Byte, Time

  Implementing date and time from KNX into TapHome does not make sense. TapHome has its own internal date and time engine.
  DPT 113 Byte, Date

  DPT 124 Byte, Unsigned Value


  DPT 134 Byte, Signed Value


  DPT 144 Byte, Float Value


  DPT 154 Byte, Access


  DPT 1614 Byte, String

  Planned feature, coming soon
  DPT 171 Byte, Scene Number


  DPT 181 Byte, Scene Control  Přepněte do skupinových objektů, klikněte pravým tlačítkem na datový bod a zvolte Vlastnosti. Pro datové body, které se používají pro komunikaci dat s aplikací TapHome, vyberte možnosti Komunikace, Zápis, Přenos:

  Pro datový bod, který je zapsán pouze z aplikace TapHome, vyberte možnosti Komunikace, Čtení, Přenos:

  4. 

  Konfigurace skupinových adres

    

  Přepněte na zobrazení skupinových adres a propojte datový bod BAOS s příslušnou skupinou:

  Opakujte kroky 3. a 4. pro všechny datové body, které chcete sdělit TapHome.

  5. 

  Ke stažení

  Připojte desku brány KNX ke sběrnici KNX a PC k rozhraní KNX. Stiskněte tlačítko Learn na bráně KNX (musí se rozsvítit zelená LED). Vyberte zařízení KNX BAOS 830 a použijte nabídku Stáhnout / Úplné stažení.