Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • 2019.1

  • Smart Rules :
   • Možnost použít vypočtené statistické hodnoty v Smart Rules např. Průměrná rychlost větru (použití statistických hodnot v Smart Rules )
   • Schopnost duplikovat akce
   • Schopnost duplikovat Smart Rules
   • Rychlejší hodnocení
   • Nové uživatelské rozhraní