Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Vermogenbeperking

  In het geval dat de hoofdstroomonderbreker niet voldoende capaciteit biedt om alle elektrische apparaten parallel te laten werken, is het mogelijk om prioriteiten voor uitgangen in te stellen en de uitgangsmodule zorgt ervoor dat de totale belasting niet wordt overschreden. Dit maakt het mogelijk om een hoofdstroomonderbreker met lagere capaciteit te gebruiken en kosten te besparen voor de elektriciteitsleverancier.

  Ga naar Menu Apparaten 12DO-module en stel de uitgangen in op PWM op digitale uitgang

  Klik Nieuwe groep toevoegen

  Stel Totale bronnen in - maximale watt voor de hoofdstroomonderbreker

  Voeg een nieuwe output toe en stel het verbruik in watt in

  Sorteer de uitgangen op prioriteiten. De uitvoer met de hoogste prioriteit moet bovenaan staan.

  De uitvoermodule schakelt alleen combinaties van uitgangen in waarbij de som van hun belastingen niet groter is dan Totale bronnen .