Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • Jablotron RS485 kabeláž rozhraní

    Nastavení komunikace pro Jablotron série 100 a 100Plus obsadí jednu libovolnou sběrnici, na kterou již nelze ale připojit žádné jiné zařízení. Komunikace s periferií JA-121T je obousměrná a pro TapHome zjišťuje stav jednotlivých PG. Jelikož modul Jablotron komunikátoru není určen k montáži na DIN lištu a je požadováno, aby jeho montáž splňovala všechny požadavky pro stupeň zabezpečení GRADE2, namontujte periferii přímo do ústředny a propojte obě řídící jednotky pouze doporučeným kabelem. Druhá možnost je skříňka po trase, která má ale aktivní obvod snímání narušení – sabotáže. Nezapomínejte také na fakt, že jakákoli EZS nesmí být ve smyslu souboru norem ČSN EN 50 131 ovládána třetí stranou, pokud má být dodržena bezpečnost a garantovaný stupeň zabezpečení GRADEx, který je dán certifikátem akreditované zkušebny a výrobcem. V současné době je možné pouze načítání stavů PG a není možný zápis změny stavu PG nebo sekce.