Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • 2017.1 - Vícehodnotový přepínač

    Přepínač s více hodnotami je typ virtuálního zařízení, které může mít více než dva stavy - příklady mohou být např. Více fází poplachu, více světelných scén v jedné místnosti, rychlost fan coilu atd.