Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Virtuální elektroměr založený na stálé spotřebě spínače

  Pokud víte, jaká je spotřeba elektřiny na kterémkoli spínači ovládaném TapHome, je možné pro každé zařízení vytvořit virtuální elektroměr, který měří jeho skutečnou a celkovou spotřebu elektřiny. Je také možné spojit více virtuálních elektroměrů do skupiny, aby se zobrazila skutečná a celková spotřeba elektřiny této skupiny.

  1. Vytvořte virtuální elektroměr (propojený se spínačem) v Nastavení → Virtuální zařízení → Přidat nové zařízení → Elektroměr (propojený se spínačem).
  2. V nastavení služby přepněte na kartu Zařízení a při zapnutí přepínače přiřaďte spínač a jeho spotřebu energie.
  3. Vytvořte elektrické měřiče pro více spínačů ve vaší instalaci.
  4. Vytvořte skupinu virtuálních elektroměrů v Nastavení → Virtuální zařízení → Přidat nové zařízení → Skupina Elektroměry
  5. V Nastavení služby přepněte na kartu Zařízení a této skupině přiřaďte jeden nebo více elektroměrů.