Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2022.1

  Skriptovací jazyk TapHome

  Víceřádkový skriptovací jazyk se zvýrazněním syntaxe je nyní dostupný v inteligentních pravidlech Equation, Formula and Script a v Modbus.

  640

  Nejdůležitější

  • Funkce RETURN() vrací konečný výsledek. Pokud není použit, použije se výsledek posledního řádku pro umožnění zpětné kompatibility.

  • Uživatelem definované lokální proměnné. Příklad syntaxe: “VAR X:=5;”

  • Nová syntaxe: Block IF. Např:

  • IF X < 5
    RETURN(1);
   ELSEIF X > 10
    RETURN(3);
   ELSE
    RETURN(0);
   END

  • Doslovné binární číslo, např. „0b101010“

  • Rozšířená funkce IF; nyní podporuje volitelné 2 parametry (místo pevných 3)

  • Nová konstanta NaN (není číslo). Lze vrátit jako hodnotu v případě, že hodnota není známa. K dispozici také: funkce ISNAN().

  • Komentáře – musí být na novém řádku začínajícím znakem '#'.

  • Vylepšené chybové zprávy, více popisné.

  Nové funkce

  • Bitové a bajtové operaceGETBIT(), GETBITS(), GETBYTE(), SETBYTE(), SETBIT(), SETBITS()

  • Operace BCD: FROMBCD(), TOBCD()

  • Převod na řetězec: např. převod čísla na hexadecimální řetězec: TOSTRING(10,"X") vrátí "A"

  • Uspání skriptu na počet milisekund: SLEEP()

  • Funkce hystereze HYSTERESIS()

  Ladicí data 'Poslední spuštění'

  Pokaždé, když se skript spustí, Core zachytí proměnné v době spuštění a po dokončení skriptu a tyto hodnoty jsou uvedeny v části "Poslední spuštění" okna skriptu.

  Nová zařízení: měření plynu, vody atd

  320

  • Plyn: spotřeba [m3] nebo [kW], spotřeba [m3 / h] nebo [kWh]

  • Voda: Spotřeba [m3], Spotřeba [m3/h]

  • Míra srážek [mm/h], RainCounter [mm]

  • Tlak vody [bar], např. tlak v topném systému

  • Hladina vody [m], např. vodní sloupec v nádrži nebo studni

  • Elektrické napětí [V]

  • Elektrický proud [A]

  Mac OS BETA verze

  Push notifikace jsou podporovány pouze při spuštěné aplikaci.

  Žádná podpora pro SIP interkom a pro IP kamery.

  K dispozici pouze jako ruční stažení, žádné automatické aktualizace. Odkaz ke stažení:

  Export konfigurace zařízení

  Po konfiguraci vstupů a výstupů na modulech taphome sběrnice lze informace o zónách, sériových číslech, jménech, svorkách atd. exportovat do formátu CSV. Pomocí kontingenční tabulky je možné formátovat export a vytvořit „dokumentaci“, kterou lze vytisknout.

  Pro více informací klikněte sem.

  480

  Přístup k protokolům systému

  Protokoly z přístupového systému lze nyní exportovat do formátu CSV ve 2 verzích:

  • Všechny přístupové protokoly: Úplný chronologický export - každý řádek obsahuje informace o tom, který uživatel / karta prošla dveřmi

  • Docházka: Musí být definovány čtečky karet pro přihlášení a odhlášení. Systém počítá dobu docházky uživatelů každý den. Export obsahuje informace o každém uživateli / kartě za den.

  Velký upgrade komunikace MODBUS

  Nový konfigurační nástroj: Registrační informace

  Poskytuje přehled o posledním úspěšném a neúspěšném požadavku pro každý registr.

  320

  Nový nástroj pro ruční požadavky na test modbus (čtení a zápis)

  320

  Nový nástroj: Scan Slave ID

  • Uživatelem definované Šablony XML. Nakonfigurujte své zařízení modbus a exportujte jej do opakovaně použitelného uživatelsky čitelného souboru XML, který lze použít v jiných instalacích.

  • Podpora vlastních informací / varování / chybových zpráv ze skriptů, např. ADDERROR(2, „Teplotní sonda není připojena“)

  • Chyby komunikace a výjimky Modbus jsou nyní popisné (např. neplatná adresa dat, chyba CRC, chyba syntaxe, neplatná funkce, neplatná hodnota dat, zařízení Slave zaneprázdněno, časový limit, …)

  • Nová hierarchická struktura - všechna zařízení jsou organizována jako děti „modulového“ zařízení. Obalová zařízení již nejsou potřeba.

  • Atributy služby: čtení textových informací (nebo jakýchkoli jiných dat) z registrů, které se zobrazují pouze v nastavení služby modulu nebo zařízení.

  • 320

  • Servisní akce: přidejte vlastní akce (skripty) pro provádění údržby nebo konfigurace zařízení (např. „Filtr vyměněn“, „Nastavit slave ID“, „Resetovat zařízení“, …)

  • Každý modul a zařízení má vnitřní proměnné, které lze znovu použít v něm samotném nebo v jeho potomcích

  • Rychlejší odezva: vylepšené doby odezvy intervalu dotazování (původně bylo minimum 500 ms, nyní je to 50 ms)

  • Zařízení nyní může indikovat, že nemá žádnou známou hodnotu (NaN)

  • Nové 32bitové datové typy ByteSwap: BigEndianFloatByteSwap, LittleEndianFloatByteSwap, LittleEndianUint32ByteSwap, BigEndianUint32ByteSwap, LittleEndianInt32ByteSwap, BigEndianIntwap32Byte

  • Nový typ zařízení Push Button s logikou „Vymazat při čtení“.

  • Podpora elektroměru bez skutečného odběru, který se počítá z rozdílů v celkové spotřebě

  • Podpora víceřádkových skriptů

  • Číst skript může vrátit předchozí hodnotu. Použitelné pro situace, kdy v době čtení hodnota ještě není známa, ale nejedná se o chybu a měla by být vrácena poslední načtená hodnota.