Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Doporučení topologie sériové sběrnice

  Způsob zapojení komponent v jednotlivých typech sběrnic


  Základním typem sběrnice je linka zakončená v nejvzdálenějším bodě terminátorem. Ohmická hodnota terminátoru je zpravidla 120R. Při delších trasách může mít hodnotu 100R. Pravidlem dvouvodičových sítí je, že na jedné sběrnici se smí nacházet maximálně 31 samostatných modulů. 32 modulem do plného počtu je Core. Při použití našich modulů není nutné dodržovat pravidlo odstupu délky kabeláže mezi dvěma moduly 35-50cm.

  Zapojení sběrnice systémem rozložení kabeláže STROM, lze také použít v našich zařízeních. Stejně tak zde platí pravidlo o ukončení sběrnice terminátorem na jejím nejvzdálenějším bodě. V případě, že jste si nejste jisti, který bod je nejvzdálenější při takovém větvení sběrnice, není zakázáno použít více terminátorů na fyzicky posledních připojených komponentách. S větvením je ale třeba být opatrný a minimalizovat ho. Může nastat nedefinovaný stav, kdy se některé periferie budou odhlašovat ze sběrnice, čímž nastane poruchový stav systému.

  Poslední z možností zapojení sběrnice je topologie HVĚZDA. Je často používána v menších řídících systémech a rodinných domech, kde jsou krátké vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními. Je nutné si uhlídat směry vedení, souběhy a jiné nutné požadavky na sběrnici. Systém může být náchylnější k výpadkům komunikace a rušení.

  Kruhová topologie je striktně zakázána ve všech sběrnicích dvouvodičové komunikace. V případě, že máte takto připravenou kabeláž, jeden z konců nezapojíte na výstup Core, ale zapojíte na něj zakončovací odpor 120R. V případě, že se časem nechtěně poruší kabeláž, můžete takto efektně získat zapojení dvou paralelních linek. Tím zachováte funkčnost komunikace a napájení řídících modulů.

  Nejen v zapojení linky lze na větší vzdálenosti použít pro řídicí moduly více DC zdrojů. Třeba ale dodržet pravidlo, že GND těchto zdrojů bude propojeno. Nutnost použití dalšího zdroje vychází z projektu vzdáleností a také od použitého druhu komunikačního kabelu.


  Pro klasické rozvody RS485 a Modbus RTU je pro průmyslové rozvody předepsán typ kabelu splňující požadavky EIA RS-485 s impedancí 120R. Pro naše řídicí bloky stačí vytvořit sběrnici pomocí Cat5E, Cat6, Cat6A a dalších. Kabeláž certifikovaná pro sítě RS-485 není nutná. Stejně tak není striktně předepsána stíněná kabeláž jako celek nebo samostatně v jednotlivých párech. V kabelech, které nejsou jednotlivě stíněny v párech, se nedoporučuje vést dvě různé sběrnice, např. RS-485 a LAN 100 / 1000MBit, nebo jiné sběrnicové rozvody pro EZS, EPS, Modbus RTU a podobně.