Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Jak přidat nový PIN kód pro čtečku s klávesnicí

  Přejděte na Nastavení Přístup Přidat přístupovou kartu.

  Klepněte na bránu Wiegand, na které chcete povolit PIN kód.

  Zvolte Vytvořit virtuální kartu - pouze PIN kód. Zadejte svůj PIN kód. Ve výchozím nastavení musí mít alespoň 4 znaky. To lze později změnit. Klepněte na Platné do a vyberte datum v budoucnosti. Vraťte se. Karta byla vytvořena, můžete ji vidět ve spodní části seznamu Přístupové karty. Není přiřazen žádný uživatel.

  Klepněte na novou kartu. Klepněte na Přiřadit uživatele. Vyberte svůj globální účet.

  Dole klepněte na Nastavit neomezenou platnost. Klepněte na Zpět.

  Přejděte nahoru a klepněte na bránu Wiegand Gateway, na které konfigurujete PIN kód. Klepněte na Nastavení služby. Na další obrazovce klepněte na Upravit týdenní plány a uživatele. Klepněte na Přidat týdenní plán nebo na týdenní plán, který již máte. Klepněte na Výchozí týdenní plán. Klepněte na Přidat nového uživatele. Vyberte účet. Několikrát klepněte na Zpět.

  Vyzkoušejte nový PIN kód.