Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2017.2 - Aktualizace firmwaru v IO modulech

  Nyní je možné aktualizovat nejen řídicí jednotku, ale také jednotlivé moduly. Aktualizační soubory jsou uloženy přímo v aplikaci. Je tedy možné provádět aktualizaci v místní síti bez připojení k internetu, ale také vzdáleně přes internet.

  Aktualizaci mohou provádět pouze uživatelé služby.

  Chcete-li provést aktualizaci, přejděte do Menu Zařízení → vyberte modul, který chcete aktualizovat → záložka Informace → pokud je k dispozici nová verze firmwaru, objeví se tlačítko Aktualizace .