Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2017.1 - Vyměňte akci modulu

  V případě, že potřebujete přenést IO modul do jiného projektu a již jste jeho IO přidělili číslo Smart Rules, tato funkce vám umožňuje okamžitě jej vyměnit za jiný modul.

  Nejprve naskenujte nový modul na sběrnici, aby jej Core rozpoznal.


  Poté přejděte na servisní nastavení modulu, který má být vyměněn, přejděte dolů, tlačítko Nahradit .

  Zobrazí se dialogové okno s dotazem, na který další modul stejného typu migrovat.