Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Indikace LED jednotky Core

  LED 1: Core až do verze 1.4 - Napájení Core verze 2.0 a vyšší: Trojité blikání po zapnutí napájení signalizuje start systemu (booting). V ostatních případech signalizuje stav komunikace s ostatními moduly na TapHome sběrnici (bližší info naleznete v sekci "Indikace LED modulů sběrnice")

  LED 2: Systém běží. Navázané připojení k místní síti.

  LED 3: Připojeno ke cloudu. K dispozici je vzdálený přístup.


  Chybové stavy

  LED 2
  LAN

  LED 3 Internet

  Popis


  VYPNUTO


  VYPNUTO

  Systém nelze spustit  Bliká rychle


  VYPNUTO

  Kabel LAN je odpojen


  BLIKAT


  VYPNUTO

  Zařízení nemá přiřazenou IP adresu


  ZAPNOUT


  BLIKAT

  Firemní firmware TapHome Core není spuštěn


  ZAPNOUT


  BLIKAT

  Firmware TapHome Core se nemůže připojit k cloudu


  Zapnout


  VYPNUTO

  Firmware TapHome Core se nemůže připojit k cloudu

  BLIKAT

  BLIKAT

  Zařízení má problém s nastavením DNS


  Bliká rychle


  Bliká rychle

  Zařízení se nemůže připojit k internetu


  ZAPNOUT


  ZAPNOUT

  TapHome Core firmware spuštěn a je připojen ke cloudu