Vyhledávání
MENU
  • TapHome Apps
  • Výrazy
  • Architektura systému podle typu projektu
  • Uživatelé a oprávnění
  • 2017.1 - Vystavte zařízení

    Ve velkých projektech s více Core řídících jednotek je nutné je propojit do sítě a mít jednu Core řídicí jednotku pracující jako hlavní. Příkladem by mohla být podlaha v hotelu nebo kancelářská věž, kde by mohlo být vhodné mít na každém patře samostatnou řídicí jednotku Core , aby byla zajištěna určitá úroveň decentralizace.

    Díky funkci Expose devices jsou IO moduly nebo virtuální zařízení jednoho Core objevitelné v páteřní síti Modbus. Při pohledu na seznam zařízení hlavního Core to vypadá, jako by všechna tato zařízení byla připojena nebo běží přímo na hlavním Core.