Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • DC žaluzie, rolety, markýzy se signálem Encoder

  Poloha stejnosměrných žaluzií.

  Servisní nastavení žaluzií

  Normální provozní proud

  Všechny kalibrační parametry jsou stejné jako u AC žaluzií s výjimkou jednoho dalšího parametru:

  Normální provozní proud

  Výchozí hodnota

  Nastavit reverzní směr motoru

  Vypnuto

  Nastavení kodéru

  Výpočet polohy a úhlu žaluzií je založen na počítání impulsů z enkodéru

  Sekce nastavení kodéru se skládá z následujících atributů:

   

  Atribut

  Výchozí hodnota

  Maximální doba čekání na spuštění signálu kodéru směrem nahoru

  150 ms

  Maximální doba čekání na signály kodéru začíná směrem dolů

  150 ms

  Počet impulsů pro změnu úhlu

  2000

  Počet impulsů pro změnu úhlu

  Nelze použít pro rolety.

  103

  Počet impulsů pro změnu úhlu

  Nelze použít pro rolety.

  103

  Calibration current
  Limit of current during calibration.

  71%

  Normální provozní proud

  Mez proudu během kalibrace.

   

  71%

  Normal operation current 
  Limit of current during normal operation up.

  83%

  Normální provozní proud

  Mez proudu během normálního provozu nahoru.

  83%

  Normal operation current down
  Limit of current during normal operation down.

  38%

  Normální provozní proud dolů

  Limit proudu při běžném provozu dolů.

  38%

  Maximal current down change
  Prevent reloading blind up in case when it is moving down. Stops blind moving down in case the current down is higher than average current down in defined percent.

  250%

  Maximální aktuální změna dolů

  Zabraňte opětovnému načítaní žaluzie v případě, že se pohybuje dolů. Zastaví pohyb žaluzie dolů, pokud je aktuální pokles vyšší než průměrný pokles proudu v definovaných procentech.

  250%

  Impulses per second to regulate speed. 
  Holds constant speed by using the number of impulses per second. If this is not possible to reach it holds higher possible or lower possible speed. To disable speed control set to 0.

  0

  Impulzy za sekundu pro regulaci rychlosti.

  Udržuje konstantní rychlost pomocí počtu impulsů za sekundu. Pokud to není možné dosáhnout, drží vyšší možnou nebo nižší možnou rychlost. Vypnutí regulace rychlosti nastaveno na 0.

  0

  Minimal PWM value. 
  Set minimal PWM value to regulate blind speed or to use soft start and soft end.

  50

  Minimální hodnota PWM.

  Nastavte minimální hodnotu PWM pro regulaci rychlosti žaluzie nebo použijte měkkého začátku a měkkého konce.

  50