Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Zavlažování

  Následující příklad vysvětluje krok za krokem, jak nakonfigurovat jednoduchý automatický zavlažovací systém pro 3 zóny pomocí sekvenceru a týdenního plánu.

  Konfigurace modulu DO12 pro aktivaci spínacích výstupů pro 3 zóny. Tyto výstupy budou ovládat příslušné ventily.


  Konfigurace virtuálního vícehodnotového přepínače s názvem „Irrigation control“, který definuje 4 stavy všech dostupných scénářů:

  Přidání Smart Rule „Zachovat výchozí hodnoty“ se stavem „0 zavlažování vypnuto“ jako výchozí stav pro „Kontrola zavlažování“, aby se zajistilo, že žádné zóny nebudou samy aktivní.

  Dalším krokem je vytvoření a konfigurace sekvenceru pro správu sekvencí - cyklů s pořadím a délkou zavlažování pro každou zónu. Toto tlačítko je nutné pro spuštění Smart Rule Sequencer vytvořeného v dalším kroku, protože se Sequencer nemůže sám spustit.

  Vytváření sekvenceru Smart Rule s názvem "Sekvencer" v rámci přepínače "Kontrola zavlažování", protože sekvencer bude řídit pořadí a trvání stavů "Kontrola zavlažování".

  Přidáním "Týdenního plánu" Smart Rule do tlačítka "Spustit automatizaci", můžete ovládat, kdy (jaký den a hodinu) se spustí "Sekvencer".