Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2N

  Image result for 2n telecom logo

  Pozitiva

  (plus) 

  Nejúplnější produkt

  (plus) 

  Kvalita sestavení

  (plus) 

  Mnoho možností vhodných pro velké instalace


  Negativa

  (minus) 

  Není to nejlevnější varianta

  Jako SIP server je nutné nastavit IP adresu TapHome Core. Chcete-li najít IP adresu Core, použijte aplikaci TapHome a kliknutím na svou polohu zobrazte tyto informace. Poté nastavte následující parametry:

  1. Nastavte telefonní číslo (ID) na 111
  2. Nastavte Core IP adresu jako doménu
  3. Nastavte Core IP adresu jako proxy adresu
  4. Povolte registraci
  5. Nastavte Core IP adresu jako adresu registrátora

   Uložte hodnoty. Po přidání zařízení do TapHome se stav registrace změní na REGISTROVANÝ.


  Nastavit parametry hovoru:


  Server SIP TapHome používá pro audio relaci zvukový kodek G711 (PCMU). V zařízení zvonek použijte následující nastavení zvuku:


  Jitter Compensation = 250ms


  Povolit přístup kamery Packet parser:


  Vytvořte uživatele pro přístup k API API v Acount1.

  Stejné uživatelské jméno a heslo musí být v TapHome použito jako přístupové přihlašovací údaje.


  Přidejte alespoň jednoho uživatele:


  A upravte uživatelské parametry:

  Nastavit telefonní číslo na sip: nnn @CoreIpAddress kde sip: označuje, že volání bude provedeno přes SIP, nnn je SIP číslo, CoreIpAddress je IP adresa nastavená pro SIP server.


  Zkontrolujte, zda je zámek dveří nastaven na spínač1:


  Zkontrolujte nebo nastavte parametry spínače 1 tak, aby odpovídaly vašim požadavkům na otevírání dveří:

  Pro TapHome plnou kontrolu nad dveřmi použijte Bistable přepínací režim.


  Nastavení parametrů tlačítka rychlé volby:

  Nastavit funkci tlačítka během hovoru k zavěšení. Nastavte předdefinovaného uživatele, kterému zařízení zvonek po stisknutí tlačítka vyzvánění SIP zavolá.


  Je bezpodmínečně nutné, aby se nezměnila IP adresa zvonku. V případě, že váš síťový router může být nastaven tak, aby používal trvalou IP adresu zařízení podle MAC adresy, můžete toto nastavení použít. V případě, že to nelze nastavit, je lepší nastavit statickou IP adresu pro zvonek. V následujícím příkladu je adresa routeru 192.168.100.1 a IP adresa zařízení je nastavena na 192.168.100.170.


  Podrobné informace o použitém nastavení nebo jakémkoli jiném nastavení naleznete v (Konfiguračním manuálu výrobce)[https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/en]