Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • Invoering

    TapHome-regeleenheid (Core) kan informatie over apparaten verstrekken aan andere regeleenheden of centrale gebouwenbeheersystemen. Deze communicatie is bidirectioneel, daarom kunnen apparaten ook opdrachten ontvangen van externe omgevingen.

    Om een hoog beveiligingsniveau te bieden, moet u deze functie inschakelen voor specifieke apparaten. In Menu → Instellingen → Apparaten blootstellen, kunt u een interface definiëren voor het verbinden van TapHome met systemen van derden. Beschikbare interfaces: