Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Vermogenbeperking

  In het geval dat de hoofdstroomonderbreker niet voldoende capaciteit biedt om alle elektrische apparaten parallel te laten werken, is het mogelijk om prioriteiten in te stellen voor de uitgangen en zorgt de uitgangsmodule ervoor dat de totale belasting niet wordt overschreden. Dit maakt het mogelijk om een hoofdstroomonderbreker met een lagere capaciteit te gebruiken en te besparen op kosten voor de elektriciteitsleverancier.

  Deze functie is bedoeld voor elektrische apparaten met constante belasting zoals bijvoorbeeld elektrische verwarming, compressoren enz. Het is niet geschikt voor apparaten met variabele belasting.

  Aangezien de uitgangen voor dit scenario een constante belasting hebben, is er geen elektriciteitsmeting.

  Ga naar Menu Apparaten 12DO-module en stel de uitgangen in op PWM op digitale uitgang

  Klik Nieuwe groep toevoegen

  Stel Totale bronnen in - maximale watt voor de hoofdstroomonderbreker

  Voeg een nieuwe output toe en stel het verbruik in watt in

  Sorteer de uitgangen op prioriteiten. De uitvoer met de hoogste prioriteit moet bovenaan staan.

  De uitgangsmodule schakelt alleen combinaties van uitgangen in waarvan de som van hun belastingen niet groter is dan Totale middelen .

  Gebruik in de thermostaat Hysteresis Smart Rule en wijs de PWM-uitgang toe.

  Als je door de uitgangen moet bladeren, kijk dan hier https://taphome.com/support/15499335?e=t