Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • 2022.1

  TapHome-scripttaal

  Meerregelige scripttaal met syntaxisaccentuering is nu beschikbaar in Smart Rules Equation, Formula en Script en in Modbus.

  640

  Hoogtepunten

  • RETURN() functie retourneert het eindresultaat. Als het niet wordt gebruikt, wordt het resultaat van een laatste regel gebruikt om achterwaartse compatibiliteit mogelijk te maken.

  • Door de gebruiker gedefinieerde lokale variabelen. Syntaxisvoorbeeld: "VAR X:=5;"

  • Nieuwe syntaxis: Blokkeren IF. Bijv.:

  • IF X < 5
    RETURN(1);
   ELSEIF X > 10
    RETURN(3);
   ELSE
    RETURN(0);
   END

  • Binair getal letterlijk, bijv. "0b101010"

  • Verbeterde ALS-functie; nu ondersteunt het optionele 2 parameters (in plaats van vaste 3)

  • Nieuwe constante NaN (geen getal). Kan als waarde worden geretourneerd als de waarde niet bekend is. Ook beschikbaar: ISNAN() functie.

  • Opmerkingen - moeten op een nieuwe regel staan, beginnend met het '#'-teken.

  • Verbeterde foutmeldingen, meer beschrijvend.

  Nieuwe functies

  • Bit- en bytebewerkingenGETBIT(), GETBITS(), GETBYTE(), SETBYTE(), SETBIT(), SETBITS()

  • BCD-bewerkingen: FROMBCD(), TOBCD()

  • Conversie naar string: bijv. conversie van getal naar hexadecimale string: TOSTRING(10,"X") geeft als resultaat "A"

  • Sleep het script voor het aantal milliseconden: SLEEP()

  • Hysterese functie HYSTERESIS()

  'Laatste uitvoering' foutopsporingsgegevens

  Elke keer dat het script wordt uitgevoerd, legt Core variabelen vast op het moment van starten en wanneer het script is voltooid en deze waarden worden weergegeven in de sectie "Laatste uitvoering" van het scriptvenster.

  Nieuwe apparaten: meting van gas, water, etc

  320

  • Gas: Verbruik [m3] of [kW], Vraag [m3/h] of [kWh]

  • Water: Verbruik [m3], Vraag [m3/h]

  • Neerslagsnelheid [mm/h], RainCounter [mm]

  • Waterdruk [bar], bijv. druk in verwarmingssysteem

  • Waterpeil [m], bijv. waterkolom in tank of put

  • Elektrische spanning [V]

  • Elektrische stroom [A]

  Mac OS BETA-versie

  Pushmeldingen worden alleen ondersteund wanneer de app actief is.

  Geen ondersteuning voor SIP-intercom en voor IP-camera's.

  Alleen beschikbaar als handmatige download, geen automatische upgrades. Downloadlink:

  Export van apparaatconfiguratie

  Na het configureren van in- en uitgangen op taphome-busmodules, kan informatie over zones, serienummers, namen, terminals enz. worden geëxporteerd naar CSV-formaat. Met behulp van de draaitabel is het mogelijk om export op te maken en "documentatie" te maken die kan worden afgedrukt.

  Klik hier voor meer info.

  480

  Toegang tot systeemlogboeken

  Logs van het toegangssysteem kunnen nu in 2 versies naar CSV-formaat worden geëxporteerd:

  • Alle toegangslogboeken: volledige chronologische export - elke regel bevat informatie over welke gebruiker / kaart door de deur is gegaan

  • Aanwezigheid: in- en uitcheckkaartlezers moeten worden gedefinieerd. Systeem berekent dagelijks de aanwezigheidsduur van gebruikers. Export bevat informatie over elke gebruiker / kaart per dag.

  Grote upgrade van MODBUS-communicatie

  Nieuwe configuratietool: registerinfo

  Geeft een overzicht van de laatste succesvolle en mislukte aanvraag voor elk register.

  320

  Nieuwe tool voor handmatige modbus-testverzoeken (lezen en schrijven)

  320

  Nieuwe tool: Slave-ID's scannen

  • Door de gebruiker gedefinieerde XML-sjablonen. Configureer uw modbus-apparaat en exporteer het naar een herbruikbaar, door de gebruiker leesbaar XML-bestand dat in andere installaties kan worden gebruikt.

  • Ondersteuning voor aangepaste info/waarschuwings-/foutmeldingen van scripts, bijv. ADDERROR(2, “Temperatuursonde niet aangesloten”)

  • Communicatiefouten en Modbus-uitzonderingen zijn nu beschrijvend (bijv. Illegaal data-adres, CRC-fout, Syntaxisfout, Illegale functie, Illegale datawaarde, Slave-apparaat bezet, Time-out, …)

  • Nieuwe hiërarchische structuur - alle apparaten zijn georganiseerd als onderliggende elementen van het "module" -apparaat. Wrapper-apparaten zijn niet meer nodig.

  • Serviceattributen: lees tekstinformatie (of andere gegevens) uit registers die alleen worden weergegeven in service-instellingen van een module of apparaat.

  • 320

  • Serviceacties: voeg aangepaste acties (scripts) toe om onderhoud of configuratie van het apparaat uit te voeren (bijv. "Filter vervangen", "Slaaf-ID instellen", "Apparaat resetten", ...)

  • Elke module en elk apparaat heeft interne variabelen die binnen zichzelf of in de kinderen ervan kunnen worden hergebruikt

  • Snellere respons: verbeterde responstijden van het poll-interval (oorspronkelijk was het minimum 500 ms, nu is het 50 ms)

  • Apparaat kan nu aangeven dat het geen bekende waarde heeft (NaN)

  • Nieuwe 32-bits ByteSwap-gegevenstypen: BigEndianFloatByteSwap, LittleEndianFloatByteSwap, LittleEndianUint32ByteSwap, BigEndianUint32ByteSwap, LittleEndianInt32ByteSwap, BigEndianInt32ByteSwap

  • Nieuw apparaattype Drukknop met "Clear on read"-logica

  • Ondersteuning voor elektrische meter zonder werkelijke vraag, die wordt berekend op basis van verschillen in totaal verbruik

  • Ondersteuning voor scripts met meerdere regels

  • Leesscript kan vorige waarde retourneren. Bruikbaar voor situaties waarin de waarde op het moment van lezen nog niet bekend is, maar het is geen fout en de laatst gelezen waarde moet worden geretourneerd.