Zoeken
MENU
  • Uitdrukkingen / Scripttaal
  • Gebruikers en machtigingen
  • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • Software release notes
  • 2017.1 - Apparaten blootstellen

    In grote projecten met meerdere Core regeleenheden is het vereist om ze met elkaar te netwerken en één Core regeleenheid te laten werken als master. Voorbeelden zijn verdiepingen in een hotel of een kantoortoren waar het geschikt kan zijn om een afzonderlijke Core regeleenheid op elke verdieping te hebben om een bepaald niveau van decentralisatie te hebben.

    Expose devices-functie maakt IO-modules of virtuele apparaten van één Core vindbaar op backbone Modbus-netwerk. Als we kijken naar de apparatenlijst van de master Core, lijkt het alsof al deze apparaten verbonden zijn of rechtstreeks op de master Core werken.