Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Basis jaloezieën instellen

  De basisopstelling bestaat uit echte jaloezie, twee relaisuitgangen (omhoog en omlaag) om de motor te besturen en twee drukknopingangen om het niveau en de jaloezieën te regelen.

  Ga naar de uitgangsmodule waar de motoren fysiek zijn aangesloten, schakel Blind in onder Blinds. Kies de uitgangen voor fase omhoog en fase omlaag voor de motorregeling.
  Om bedieningsknoppen aan de jaloezie toe te wijzen, gaat u naar de ingangsmodule waar de drukknoppen fysiek zijn aangesloten, zoekt u de juiste twee ingangen en schakelt u ze in als drukknoppen.
  Gebruik de configuratiewizard van de jaloezieën om de duur van de zonweringsmotoren in te stellen
  Nu heb je jaloezieën met handmatige bediening via fysieke drukknoppen.

  Gebruik de configuratiewizard van de jaloezieën om de duur van de zonweringsmotoren in te stellen