Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Licht schakelen

  Deze gids legt uit hoe u een lichtschakelaar configureert om de lichten AAN / UIT te zetten.

  Open de ingangs- / drukknop die de lichtuitvoer activeert om AAN / UIT te schakelen. Smart Rule Drukknoppengebeurtenis.


  Smart Rule in de Smart Rule de uitgangen toe en kies wat er gebeurt als de drukknop wordt ingedrukt - AAN, UIT of Schakelen: