Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Meerdere apparaten bewerken

  Deze functie kan worden gebruikt op bestaande apparaten (Menu → Apparaten) en tijdens de configuratie van TapHome Bus-modules (Menu → Hardware → TapHome Bus → Module)

  Tik en houd het eerste apparaat vast totdat het pictogram verandert in selectiepictogram of klik op de knop Selecteren rechtsboven in elke groep. Zodra u in de selectiemodus bent, tikt u op om een apparaat te selecteren of deselecteren. U kunt ook Alles selecteren of Deselecteren alle apparaten uit een groep met dezelfde rechtsbovenknop. Nadat de selectie is voltooid, tikt u op de knop in de rechterbovenhoek:

  Merk op dat de attributen Naam en Zone leeg zijn, omdat een of meer geselecteerde apparaten een andere waarde bevatten. Als u een kenmerk bewerkt, wordt dezelfde waarde voor alle geselecteerde apparaten ingesteld.

  Tik op de knop Terug om het bewerken te voltooien en de wijzigingen op te slaan: