Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Integratieprotocol (AMX, Lutron, Crestron, Control4, Clipsal)

  TapHome-systeem kan worden geïntegreerd met andere systemen via een eenvoudig ASCII-integratieprotocol. Hierdoor kunnen andere systemen informatie verkrijgen en TapHome-apparaten bedienen.

  Ondersteunde communicatielagen

  • RS485
  • TCP/IP
  • UDP/IP

  Protocolbeschrijving

  Protocol ondersteunt de volgende opdrachten:

  HELP, LIJST, KRIJG, INSTEL, ACTIE, HEADER, AUTOSEND

  Elke opdracht moet worden beëindigd met CRLF (0x0D 0x0A, \r \n ) tekens.

    

  Command HELP

  Opdracht HELP <\r> <\n> geeft basisinformatie weer over ondersteunde opdrachten.

  HEADER [ON / OFF] koptekstinformatie in- of uitschakelen. <\r> <\n>
  LIJST geeft alle blootgestelde apparaten weer. <\r> <\n>
  GET [ID] krijg apparaat met ID-waarden. <\r> <\n>
  SET [ID ST VAL1 .. VALN] apparaat instellen met ID-status ST en waarden VAL1 op VALN. <\r> <\n>
  ACTIE [ID NUM VAL] Uitvoeren op apparaat met ID actienummer NUM met waarde VAL. <\r> <\n>
  PUSHALL [ON / OFF] -schakelaar duw alle apparaten aan of uit. <\r> <\n>

  Command HEADER

  Command HEADER <\r> <\n> schakelen tussen twee mogelijke gegevensuitvoer. Als header AAN staat, worden er beschrijvingsinformatie samen met gegevens verzonden. Als de kop is uitgeschakeld, worden alleen gegevens verzonden.

  HEADER zonder parameters verzendt informatie over de actuele schakelstatus.

  HEADER ON schakelt header-informatie in.

  HEADER OFF schakelt header-informatie uit.

  Opdracht LIJST

  Command LIST geeft alle blootgestelde apparaten weer.

  Getoond worden de volgende informatie:

  Apparaat-ID is een numerieke apparaat-ID.

  Device Type is een tekstbeschrijving van het apparaattype (Blind, Switch, ...).

  Apparaatnaam zoals ingesteld in TapHome-systeem.

  Apparaatstatus als tekstinformatie

  LIJST <\r> <\n> opdrachtuitvoer:

  ID: 137, Type: Blind, Naam: Virtueel blind, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 51, Type: Schakelaar, Naam: Ex Schakelaar, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 2, Type: MultiValueSwitch, Naam: Verwarming en koeling, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 205, Type: Drukknop, Naam: Drukknop, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 242, Type: Dimmer, Naam: Analoge uitgang, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 68, Type: Thermostaat, Naam: Thermostaat 1, Status: Onbekend Fout <\r> <\n>
  ID: 145, Type: Variabel, Naam: KNXVariabel, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 143, Type: Variabel, Naam: Sun azimuth, Status: OK <\r> <\n>

  Command GET

  Command GET heeft één parameter nodig - apparaat-ID. Het retourneert apparaatstatus en waarden als getallen.

  Voorbeelduitvoer van opdracht GET 137 <\r> <\n>

  ID: 137, DeviceStatus: 0, BlindsLevel: 41, BlindsSlope: 41 <\r> <\n>

  Voorbeeld wanneer kop is uitgeschakeld:

  137,0,41,41 <\r> <\n>

  Command SET

  Command SET heeft minimaal drie parameters nodig. Eerst is het apparaat-ID, dan moet nieuw apparaatstatus worden ingesteld en vervolgens minimaal één waarde worden ingesteld. Voor apparaten met meer dan één waarde moeten alle waarden volgen - blind moet bijvoorbeeld beide parameters worden verzonden - nieuw niveau en nieuwe hoek.

  Voorbeeld van uitvoer van opdracht SET 137 0 35 80 <\r> <\n> met en vervolgens zonder kopinformatie:

  ID: 137, DeviceStatus: 0, BlindsLevel: 35, BlindsSlope: 80 <\r> <\n>

  137,0,35,80 <\r> <\n>

  Commando ACTIE

  Opdrachtactie voert actie uit op apparaat-ID met verzendwaarde. Acties worden alleen gedefinieerd voor blinds. Er zijn drie actienummers voor blinds:

  0 blinde stop

  1 niveau aanpassen vanaf werkelijke positie + -waarde

  2 pas de blinde hoek aan vanaf de werkelijke positie + -waarde

  Voorbeelduitvoer van opdracht ACTIE 137 1 -20 <\r> <\n> : ID: 137, AdjustBlindsLevel: -20 <\r> <\n>

  Command PUSHALL

  Met Command PUSHALL kunnen alle apparaatwijzigingen worden verzonden. Informatie wordt in hetzelfde formaat verzonden als reactie op opdracht GET. Houd er rekening mee dat bij gebruik op de RS485-lijn er mogelijk een conflict op de bus kan optreden dat kan leiden tot niet-overeenkomende gegevens. We raden daarom aan om deze opdracht alleen te gebruiken in full-duplex lijnen / zoals RS232 of RS422. Het is mogelijk om het ook in te schakelen op de RS485-lijn in systemen waar geen SET-opdracht of ACTIE-opdrachten worden gebruikt - dit betekent alleen in bewakingssystemen. In RS485-lijnen waar het nodig is SET- en ACTION-opdrachten, raden we aan om periodiek poolen via opdracht GET te gebruiken in plaats van automatische bewaking.

  Adresmodus

  Wanneer een unieke interface-ID is ingesteld, is het mogelijk om alle opdrachten in de adresmodus te gebruiken. In deze modus voert de adreskop de opdracht zelf uit. Adreskoppen zijn opeenvolgend! InterfaceID: waarbij InterfaceID is ingesteld in de interfaceconfiguratie. Elke antwoordregel gaat dan ook verder met dezelfde koptekst. Alleen de interface met het juiste adres zal antwoorden - onjuiste adressering kan niet worden herkend door antwoord.

  Voorbeeld van een adresmodusverzoek met opdracht! 2: LIST <\r> :

  klad_adresa;

  Voor het blootstellen van apparaten in het Integratieprotocol gaat u eerst naar Apparaten vrijgeven en kiest u Nieuwe interface toevoegen . Kies uit de aangeboden interfaces een van Integratieprotocol RS485, Integratieprotocol TCP of Integratieprotocol UDP :

  Na het toevoegen van de interface volgens type vult u andere parameters. Stel een unieke interface-ID in voor elke interface als u de adresmodus wilt gebruiken.

  Kies terminal voor communicatie en vul communicatieparameters voor RS485. Stel alle seriële lijnparameters in zoals vereist door de verbonden client.

  Stel de TCP-poort van de slave-interface in:

  Stel de UDP-poort van de slave-interface in:

  Gebruik vervolgens Apparaat toevoegen om uw apparaten toe te voegen aan de zichtbare apparaten:

  Kies apparaat uit de lijst met aangeboden apparaten. Houd er rekening mee dat reeds toegevoegde apparaten worden geschaduwd.

  Na het toevoegen van het apparaat wordt het weergegeven in de lijst met apparaten voor de interface van het integratieprotocol:

  Klik op apparaat om informatie hierover weer te geven, automatisch gegenereerde apparaat-ID te wijzigen of apparaat van zichtbare apparaten te verwijderen.

  Ondersteunde apparaten

  De volgende apparaten worden nu ondersteund voor weergave in het integratieprotocol:

  Thermostaat, schakelaar, meerwaardeschakelaar, drukknop, reedcontact, dimmer / analoge uitgang, variabel, blind, RGB-licht.

  Soort apparaat

  Schrijf commando's

  Lees opdrachten

  Thermostaat

  INSTELLEN < DEVICE_ID> < ERROR> < TTT.T >

  Bijv. "SET 1 0 24.5"
  Zet de thermostaat met ID = 1 op geen fout, instelpunt 24.5ºC

  GET < DEVICE_ID > Reactie: Set point | Temperatuur | Vochtigheid

  Bijv. "KRIJG 1"

  Schakelaar

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < 0/1 >

  Bijv. "SET 1 0 1"
  Schakelt schakelaar in met ID = 1. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: schakelstatus (0 of 1)

  Multi-waarde schakelaar

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < MM >

  Bijv. "SET 1 0 3"
  Stelt de schakelaar met meerdere waarden met ID = 1 in op waarde 3. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: Waarde

  Druk op de knop

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < BUTTON_PRESSED >

  Bijv. "SET 1 0 1"
  Simuleert kort indrukken van drukknop met ID = 1. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: BUTTON_PRESSED (1 .. 4)

  Reed contact

  (error) 

  niet beschikbaar

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: staat (0 of 1)

  Dimmer / analoge uitgang

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < DDD.D >

  Bijv. "SET 1 0 55.5"
  Stelt de dimmer met ID = 1 in op 55,5%. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: Analoge uitgangswaarde (DDD.D)

  Veranderlijk

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < VVV.V >

  Bijv. "SET 1 0 1234.5"
  Zet variabele met ID = 1 op waarde 1234.5. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Reactie: variabele waarde (VVV.V)

  RGB-licht

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < HHH > < SSS > < BBB >

  Bijv. "SET 1 0 180 100 50"
  Stelt RGB-licht met ID = 1 in op cyaan, volledige verzadiging, 50% helderheid. Geen foutstatus.

  GET < DEVICE_ID >

  Antwoord: Hue | Verzadiging | Helderheid

  Blind

  INSTELLEN < DEVICE_ID > < ERROR > < LLL > < AAA >

  LLL ... Niveau jaloezieën
  AAA ... Lamellenhoek

  Bijv. "SET 1 0 100 50
  Zet blind met ID = 1 op niveau 100%, met een lamellenhoek van 50%.

  ACTION < DEVICE_ID > 1 < +/- > LLL

  Bijv. "SET 1 1 -10"
  Verplaatst blind 10% omhoog

  ACTION < DEVICE_ID > 2 < +/- > AAA

  Bijv. "SET 1 2 +25"
  Stel de hoek van de lamellen in op + 25% (richting omlaag).

  ACTION < DEVICE_ID > 0
  Stop blinds

  Blinde groep

  Hetzelfde als blind, zonder ondersteuning voor actie 0 (stop).


  Slide, Slide groep

  (error) 

  niet ondersteund

  (error) 

  niet ondersteund

  Alarm, Elektrische meter, Diagroep, Helderheidssensor, Impulsteller

  (error) 

  niet ondersteund

  (error) 

  niet ondersteund
  APPARAAT ID

  In toenemende mate toegewezen aan elk apparaat in de lijst met blootgestelde apparaten. Kan handmatig in elke waarde worden gewijzigd.

  FOUT

  0 ... OK
  1 ... Batterij bijna leeg
  2 ... Batterij kritiek
  3 ... Beschadigd
  4 ... Communicatiefout
  5 ... Onbekende fout
  6 ... Autorisatiefout
  7 ... Configuratiefout

  KNOP INGEDRUKT

  1 ... Kort indrukken
  2 ... Lang indrukken
  3 ... Dubbel indrukken
  4 ... Druk driemaal


  Debugging RS485 communication

  Voor RS485-verbindingen is het mogelijk om een USB RS485-adapter op uw pc aan te sluiten. Verzoeken en antwoorden zijn zichtbaar in de console-applicatie.

  Standaard USB naar RS485 converter

  http://sk.farnell.com/ftdi/usb-rs485-we-1800-bt/cable-usb-rs485-serial-converter/dp/1740357
  Opmerking: deze converter is niet galvanisch gescheiden, dus u moet GND van de converter verbinden met GND of Core.

  Terminal software voor Windows


  Hoe HTerm-terminal in te stellen

  1. Stel de juiste verbindingseigenschappen in die overeenkomen met de instellingen in de TapHome Integration Protocol-interface. (Merk op dat de standaard baudrate 9600 is)
  2. Stel Nieuwe regel in op LF-teken
  3. Stel Verzenden in bij invoeren: CR-LF
  4. Typ command (bijv. "HELP")
  5. Lees het antwoord

  Opmerking: als u wijzigingen van TapHome-apparaten in de console wilt zien, gebruikt u de opdracht "PUSHALL ON".

  Voor het debuggen van TCP-communicatie is het mogelijk om putty (https://putty.org/) terminal te gebruiken. Gebruik de volgende instellingen voor TCP-verbinding:

  Stel eerst het Verbindingstype in op Raw en vul vervolgens het IP-adres van de Core- en poortset in de blootgestelde TCP Integration-protocolinstellingen.