Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Elektrische meter op basis van impulsteller

  t/*

  • De elektrische teller van de impulsteller moet worden aangesloten op de digitale ingang van een TapHome.

                     
  • Blauwe kabel is + 24V, Wit is rechtstreeks op de ingang aangesloten. (bijv. Blauw tot + 24V, wit tot UI1)

                         

  Configuratie van digitale input

     

  Ingang moet worden ingesteld als impulsteller

  Tap Home-toepassing - > Menu - > Apparaten - > open het juiste apparaat (bijv. UI19)

  Configuratie van virtueel apparaat

        

  Definieer Virtueel apparaat "Elektrische meter (impulsteller)" in Menu → Instellingen → Virtuele apparaten → Virtueel apparaat toevoegen

  Koppeling van virtueel apparaat en echte elektrische meter

                             

  • Nieuwe virtuele elektrische meter moet worden geconfigureerd en gekoppeld aan echte elektrische metersensor (juiste invoer)

                                  
  • Apparaatinstellingen → Impulsteller → kies Elektrische meter al verbonden (zie Configuratie van ingang)

                          


  • Impulsen per kWh zijn standaard ingesteld op 1000, maar kunnen worden gewijzigd volgens de technische parameters van de Elektrische meter

                          
  • Kalibratie is ingesteld als de elektrische meter al meetwaarden weergeeft (voordat deze is aangesloten en geconfigureerd in TapHome)

                     

  Eindresultaat

          

  WidgetDetail

  Totaal verbruik kan worden gekalibreerd in Service-instellingen → Apparaat → Kalibratie


  Vraag toont gemiddeld 5 minuten om ruis te voorkomen wanneer de vraag laag is en impulsen niet vaak worden ontvangen.