Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • Veilige waarden

    Elke uitgang komt in de Veilige modus op voorwaarde dat Core niet langer dan 10 minuten reageert. Apparaten kunnen originele waarden behouden of nieuwe instellen.