Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • DC jaloezieën, dia's, zonneschermen met encodersignaal

  Positie van DC-jaloezieën.

  Service-instellingen van jaloezieën

  Normale bedrijfsstroom

  Alle kalibratieparameters zijn hetzelfde als voor AC-jaloezieën, behalve één extra parameter:

  Normale bedrijfsstroom

  Standaardwaarde

  Stel de richting van de omgekeerde motor in

  Uit

  Encoderinstellingen

  De berekening van de positie en de hoek van de zonwering is gebaseerd op het tellen van impulsen van de encoder

  Het gedeelte Encoderinstellingen bestaat uit de volgende kenmerken:

   

  Attribuut

  Standaardwaarde

  Maximale tijd om te wachten op encodersignalen start omhoog

  150 ms

  Maximale wachttijd voor encodersignalen start in neerwaartse richting

  150 ms

  Aantal impulsen voor hoekverandering

  2000

  Aantal impulsen voor hoekverandering

  Niet van toepassing op dia's.

  103

  Aantal impulsen voor hoekverandering

  Niet van toepassing op dia's.

  103

  Calibration current
  Limit of current during calibration.

  71%

  Normale bedrijfsstroom

  Stroomlimiet tijdens kalibratie.

   

  71%

  Normal operation current 
  Limit of current during normal operation up.

  83%

  Normale bedrijfsstroom

  Stroomlimiet tijdens normaal bedrijf omhoog.

  83%

  Normal operation current down
  Limit of current during normal operation down.

  38%

  Normale bedrijfsstroom omlaag

  Stroomlimiet tijdens normaal bedrijf omlaag.

  38%

  Maximal current down change
  Prevent reloading blind up in case when it is moving down. Stops blind moving down in case the current down is higher than average current down in defined percent.

  250%

  Maximale stroomverlaging

  Voorkom herladen blind omhoog voor het geval het naar beneden beweegt. Stopt dat de jaloezie naar beneden beweegt in het geval dat de stroom naar beneden hoger is dan de gemiddelde stroom naar beneden in een bepaald percentage.

  250%

  Impulses per second to regulate speed. 
  Holds constant speed by using the number of impulses per second. If this is not possible to reach it holds higher possible or lower possible speed. To disable speed control set to 0.

  0

  Impulsen per seconde om snelheid te regelen.

  Houdt constante snelheid vast door het aantal impulsen per seconde te gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de snelheid hoger of lager. Om snelheidsregeling uit te schakelen, ingesteld op 0.

  0

  Minimal PWM value. 
  Set minimal PWM value to regulate blind speed or to use soft start and soft end.

  50

  Minimale PWM-waarde.

  Stel de minimale PWM-waarde in om de blindsnelheid te regelen of om soft start en soft end te gebruiken.

  50