Zoeken
MENU
  • Uitdrukkingen / Scripttaal
  • Gebruikers en machtigingen
  • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • Software release notes
  • Optische bus isolatie

    De lijn kan ook worden gescheiden door een bidirectionele optische splitter. Hierdoor ontstaat een volwaardige galvanische scheiding van de twee voedingssystemen. De scheider is ook uitgerust met een basisoverspanningsbeveiliging type D, die is ontworpen voor datatransmissies van de RS-485 of Modbus. We raden dit type scheiding aan wanneer de bekabeling wordt gelegd op plaatsen waar deze mechanisch kan worden beschadigd. Op deze manier ontstaat ook de mogelijkheid van directe inductie door systeemspanningen. Er moet echter worden opgemerkt dat de busisolator de functie van overspanningsbeveiliging niet volledig vervult. De bus isolator isoleert de master en slave van elkaar, maar voert de geïnduceerde spanning niet naar de PE/PEN-klem.

    Het is goed om de busisolator te gebruiken om het signaal te versterken, als signaalvormer op lange bussen, of zelfs waar spanningsrimpels op de datakabels, interferentie en reflecties op de bus optreden om een niet-identificeerbare reden.