Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • 2017.1 - Meerwaardeschakelaar

    Meerwaardeschakelaar is een type virtueel apparaat dat meer dan twee toestanden kan hebben - voorbeelden kunnen bijvoorbeeld meerdere fasen van een alarm zijn, meerdere verlichtingsscènes binnen één ruimte, ventilatorconvectiesnelheden enz.