Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Integrujte více řídicích jednotek Core

  Exponovaná zařízení v integračním protokolu

  Po přidání rozhraní podle typu vyplňte další parametry. Pokud chcete použít režim adres, nastavte jedinečné ID rozhraní pro každé rozhraní.

  Vyberte terminál pro komunikaci a vyplňte komunikační parametry pro RS485. Nastavte všechny parametry sériové linky podle požadavků připojeného klienta.

  Nastavit TCP port podřízeného rozhraní:

  Nastavit UDP port podřízeného rozhraní:

  Poté přidejte zařízení do exponovaných zařízení pomocí Přidat zařízení:

  Vyberte zařízení ze seznamu nabízených zařízení. Upozorňujeme, že již přidaná zařízení jsou zastíněna.

  Po přidání zařízení se zobrazí v seznamu zařízení pro rozhraní integračního protokolu:

  Kliknutím na zařízení zobrazíte informace o něm, změníte automaticky vygenerované ID zařízení nebo odstraníte zařízení z vystavených zařízení.

  Vyberte jedno z rozhraní integračního protokolu - podle dříve používaného rozhraní vystavovacích zařízení. Poté nastavte parametry pro vybrané rozhraní.

  Při použití sériového rozhraní zvolte terminál a komunikační parametry sériové linky:

   

  Při použití rozhraní TCP nastavte IP adresu a port podřízeného rozhraní:

   

  Při použití rozhraní UDP nastavte adresu UDP a port podřízeného rozhraní. Adresa UDP může být ve formátu vysílané adresy. Vysílací adresa má v části adresy 255, která by měla být vysílána. V následujícím příkladu jsou adresovány všechny adresy v podsíti 192.168.100:

   

  Pamatujte, že po vyplnění parametrů je nutné je uložit před dalšími akcemi.

  V konfigurovaných parametrech klikněte na Najít nová zařízení. Podriadený Core, kde jsou exponovaná zařízení nakonfigurována, musí být v tuto chvíli připravena.

   

  Po dokončení vyhledávání se všechna nalezená zařízení zobrazí s původním názvem:

   

  Vraťte se zpět na hlavní obrazovku rozhraní a uvidíte všechna vaše zařízení. Upozorňujeme, že sériové číslo zařízení končí ID podřízeného rozhraní a ID podřízeného zařízení.