Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Měření déšť pro zavlažování

  V tomto jednoduchém průvodci najdete, jak nastavit dešťové měřicí zařízení pro měření srážek za posledních 48 hodin.

  Instalace

  • Krabici upevněte vodorovně (použijte vodováhu) a ujistěte se, že je pod ní prázdné místo.
  • Připojte červený vodič k + 24 V a zelený k libovolnému vstupu UI (24 UI, Core UI, 2UI, 6UI / 6OC atd.).

  Konfigurace

  • Přejděte na aplikaci Taphome a povolte související vstup jako počítadlo impulsů. Takto se vytvoří zařízení pro počítání impulsů v zařízení TapHome.
   • Přejděte na Nastavení - > Virtuální zařízení - > Přidat Virtuální zařízení a vyberte Srážkoměr (Počítadlo impulsů).
   • Ve Srážkoměru vyberte příslušný vstup počítadla impulsů a uložte.
   • Nyní máte k dispozici funkční metr srážek se statistikami za období posledních 3 a 48 hodin. Použijte jej k povolení / zakázání automatického zavlažovacího systému spravovaného TapHome.

  300300

  Příklad

  • V týdenním plánu, který řídí automatickou závlahu aktivujte Limitující podmínku a vyberte Vzorec.
   • Jako vstupní zařízení vyberte Srážkoměr (Počítadlo Impulzů) a statistiky Objem srážek Součet/integrál za 2 dny a Objem srážek Součet/integrál za 3 hodiny.
   • Do vzorce zapište požadovanou podmínku

  300