Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Konfigurace vstupu / výstupu

  Výstupy

  Chcete-li konfigurovat výstupy, přejděte do Menu → Zařízení a vyberte jeden z hardwarových modulů s výstupy. Pokud má tento výstup ovládat ZAP / VYP ventily, světla nebo jiná spínaná zařízení, nastavte konfiguraci výstupu na Přepnout . Přejděte dolů pro konfiguraci Blinds , směšovacích ventilů nebo jiných střídavých elektrických motorů.


  Vstupy

  Chcete-li konfigurovat vstupy, přejděte do Menu → Zařízení a vyberte jeden hardwarový modul se vstupy. Vyberte si mezi Vstupem tlačítka (spínače, regulátory žaluzií), stavovým kontaktem (snímače pohybu, okenní kontakty), čítač impulsů (elektroměry, vodoměry), vstupem NTC pro teplotní senzory.

  Po nakonfigurování vstupů je můžete identifikovat pomocí nabídky Menu → Zařízení a klepnutím na ikonu hodin v pravém horním rohu. Je to funkce zvaná Monitor . Pokud stisknete vypínač s připojeným vstupem, zobrazí se v seznamu na obrazovce. Vstup můžete přejmenovat, abyste jej později snadno našli.


  Výstupy a vstupy, které jsou Zakázány , se nezobrazí v seznamu Zařízení v Nabídka .