Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • 2021.2

  Skener událostí

  Volitelné informace v GUI

  • Povolit / zakázat zobrazování varování zařízení (ve výchozím nastavení zapnuto pro oprávnění Servis)
  • Rozbalte / sbalte protokoly zařízení pro každé zařízení zvlášť

  Měřítko aplikace

  Nastavte vlastní velikost textů a ovládacích prvků ve všech aplikacích

  Vylepšená úprava týdenního plánu

  Přidána možnost zadat přesný čas pro každou akci

  Pozvánky pro nové uživatele

  • Když je do Moje lokace přidán nový uživatel, odešle se e-mail s pokyny
  • Možnost vytvoření účtu přímo z e-mailového odkazu, pokud tento uživatel ještě nemá účet TapHome

  Vylepšená vizualizace žaluzií a markýz během kalibrace

  Vylepšení písma

  Vylepšená rychlost vykreslování, podpora nelatinských jazyků, emoji, zprava doleva

  Přidána podpora pro nová zařízení Zigbee

  Viz seznam podporovaných zařízení

  Možnosti linearizace intenzity světla

  • Kompenzace intenzity stmívání AC pro stmívače 230 V.
  • Kompenzace intenzity vizuálního světla pro PWM LED stmívače

  Nové šablony

  • Modbus šablona pro CO2 senzor Domat
  • Packet parser šablony pro Fonestar, Denon, Satel

  Opravy chyb a vylepšení stability

  • Seskupení systémových zpráv z Core do Apps. Dříve generoval Core příliš mnoho provozu, pokud se mnoho zařízení měnilo příliš často.
  • Opravené počítání hodinových průměrů ve statistikách
  • Opravy statistik elektroměrů
  • Vylepšení Daikin AC
  • Vylepšení šablon Modbus
  • Opravená stabilita paměti, když Core běží bez restartu po dlouhou dobu
  • Vylepšená analýza pádů jádra
  • Vylepšená kvalita hlasu zvonku SIP