Zoeken
MENU
  • Uitdrukkingen / Scripttaal
  • Gebruikers en machtigingen
  • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • Licht schakelen

    Deze gids legt uit hoe u een lichtschakelaar configureert om de lichten AAN / UIT te zetten.

    Open de ingangs- / drukknop die de lichtuitvoer activeert om AAN / UIT te schakelen. Smart Rule Drukknoppengebeurtenis.


    Smart Rule in de Smart Rule de uitgangen toe en kies wat er gebeurt als de drukknop wordt ingedrukt - AAN, UIT of Schakelen: