Căutare
MENU
  • Expresii / Limbajul scriptului
  • Utilizatori și permisiuni
  • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
  • Comutarea luminii

    Acest ghid explică modul de configurare a unui întrerupător pentru aprinderea / stingerea luminilor.

    Deschideți butonul de intrare / apăsare care va declanșa ieșirea luminii pentru a porni ON / OFF. Adăugați Smart Rule Eveniment cu butoane.


    În Smart Rule , atribuiți ieșirile și alegeți ce se va întâmpla atunci când butonul este apăsat - PORNIT, OPRIT sau Comută: