Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Basisprincipes van verlichtingstimer

  Selecteer op het lichte apparaat Voeg nieuwe slimme regel toe en kies Verlichtingstimer .


  Kies in de configuratie van Verlichtingstimer juiste bewegingssensor en stel in hoe lang het licht moet blijven branden als er beweging wordt opgemerkt.


  Om het licht uit te schakelen nadat de bewegingstimer is afgelopen, moet je nog een smart rule Houd standaardwaarden aan toevoegen en een actie instellen om het licht uit te schakelen. De reden waarom dit wordt gedaan in 2 afzonderlijke slimme regels is om gebruikers andere automatiseringsregels met lagere prioriteit te laten definiëren (bijv. Dagelijkse planning ), hoewel gebruikers in de meeste gevallen gewoon het licht willen uitschakelen.  Bediening met wanddrukknoppen

  Als u ook handmatige bediening van het licht wilt inschakelen met behulp van wanddrukknoppen, definieer dan hun functionaliteit direct in deze slimme regel. Het zal betere timingopties mogelijk maken:

  • kies hoe lang de lichten moeten blijven branden nadat de gebruiker ze handmatig heeft ingeschakeld, en ook
  • hoe lang de bewegingssensor moet worden genegeerd wanneer de gebruiker het licht uitdoet en de kamer verlaat, en niet wil dat de bewegingssensor hem detecteert en het licht onmiddellijk weer inschakelt.

  Beperking van de bewegingssensor

  Gebruik het pictogram aan de rechterkant van de bewegingssensor om voorwaarden te definiëren wanneer de bewegingssensor moet worden ingeschakeld.