Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Irrigatie

  In het onderstaande voorbeeld wordt stap voor stap uitgelegd hoe u eenvoudig automatisch irrigatiesysteem configureert voor 3 zones met behulp van sequencer en weekschema.

  Configuratie van DO12-module om schakeluitgangen voor 3 zones mogelijk te maken. Deze uitgangen regelen de respectieve kleppen.


  Configuratie van virtuele multi-waardeschakelaar genaamd "Irrigation control" die 4 statussen van alle beschikbare scenario's definieert:

  Toevoegen van Smart Rule "Standaardwaarden behouden" met de status "0 Irrigatie UIT" als standaardstatus voor "Irrigatiecontrole" om ervoor te zorgen dat geen zones zelf actief worden.

  De volgende stap is het maken en configureren van Sequencer om sequenties te beheren - cycli met volgorde en duur van irrigatie voor elke zone. Virtuele drukknop toevoegen genaamd "Start Automation". Deze drukknop is nodig om de sequencer Smart Rule die in de volgende stap is gemaakt, omdat de sequencer niet zelf kan starten.

  Sequencer maken Smart Rule genaamd "Sequencer" binnen de "Irrigation Control" multivalue-schakelaar omdat de sequencer de volgorde en de duur van de "Irrigation Control" Smart Rule .

  Het toevoegen van " Smart Rule " Smart Rule binnen de drukknop "Start Automation" om te bepalen wanneer (welke dag en welk uur) de "Sequencer" zal starten.