Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • 2017.1 - Ingesteld op automatische modus - Smart Rule "Drukknoppengebeurtenis"

    Een drukknop kan nu worden gebruikt om de apparaatmodus te wijzigen van Handmatig in Automatisch.