Zoeken
MENU
  • Uitdrukkingen / Scripttaal
  • Gebruikers en machtigingen
  • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • Software release notes
  • 2017.1 - Ingesteld op automatische modus - Smart Rule "Drukknoppengebeurtenis"

    Een drukknop kan nu worden gebruikt om de apparaatmodus te wijzigen van Handmatig in Automatisch.