Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • 2017.1 - Dubbelklik en driemaal klik

    Het gedrag van drukknoppen is bijgewerkt en omvat ook dubbelklikken en driemaal klikken - naast de eerder beschikbare korte en lange drukken.