Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • TapHome expressions
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Statische IP-adresconfiguratie

  Normaal gebruikt TapHome Core de DHCP-service om het IP-adres en andere netwerkinstellingen te verkrijgen. Dit wordt weergegeven op Instellingen / Mijn locatie onder Netwerkinstellingen:

  Om DHCP-instellingen uit te schakelen en een statisch IP-adres te gebruiken dat door de gebruiker is gedefinieerd, schakelt u DHCP inschakelen uit en bewerkt u netwerkparameters:

  Nadat de parameters correct zijn ingesteld, gebruikt u OPSLAAN NETWERKINSTELLINGEN EN HERSTART om deze parameters toe te passen en de Core opnieuw te starten met nieuwe netwerkparameters.

  Zorg ervoor dat u de juiste parameters instelt - in het andere geval is het mogelijk dat uw Core noot toegankelijk is.

  Als u verbinding maakt met de Core die geen netwerkwijzigingen ondersteunt, kan de DHCP niet worden uitgeschakeld: