Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Statische IP-adresconfiguratie

  Normaal gebruikt TapHome Core de DHCP-service om het IP-adres en andere netwerkinstellingen te verkrijgen. Dit wordt weergegeven op Instellingen / Mijn locatie onder Netwerkinstellingen:

  Om DHCP-instellingen uit te schakelen en een statisch IP-adres te gebruiken dat door de gebruiker is gedefinieerd, schakelt u DHCP inschakelen uit en bewerkt u netwerkparameters:

  Nadat de parameters correct zijn ingesteld, gebruikt u OPSLAAN NETWERKINSTELLINGEN EN HERSTART om deze parameters toe te passen en de Core opnieuw te starten met nieuwe netwerkparameters.

  Zorg ervoor dat u de juiste parameters instelt - in het andere geval is het mogelijk dat uw Core noot toegankelijk is.

  Hoe de besturingseenheid terug te zetten naar de standaardinstellingen (met behulp van DHCP)

  • Formatteer USB-flashdisk naar Fat32-bestandssysteem
  • Maak een lege map met de naam "netwerkreset"
  • Sluit de USB-schijf aan op de draaiende besturingseenheid. Het zal de USB-schijf detecteren, de netwerkinstellingen naar de DHCP-server herstellen en zichzelf opnieuw opstarten.
  • Na het opnieuw opstarten verkrijgt de besturingseenheid zijn IP-adres automatisch van de router via de DHCP-service