Zoeken
MENU
  • Uitdrukkingen / Scripttaal
  • Gebruikers en machtigingen
  • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
  • Software release notes
  • 2017.2 - Slimme veiligheidsregel

    Twee Smart Rules zijn opnieuw ontworpen om te werken als een nieuwe categorie - veiligheid Smart Rule . Dit zijn Limiet vloertemperatuur en jaloezieën tegen sterke wind.

    Als aan de voorwaarde voor de veiligheid Smart Rule is voldaan - dwz als de vloertemperatuur boven een limiet is overschreden of als de wind sneller is dan een limiet - dan kunnen deze Smart Rules niet handmatig opgeheven of door een andere Smart Rule . Ze behouden de hoogste prioriteit.