Căutare
MENU
  • Expresii / Limbajul scriptului
  • Utilizatori și permisiuni
  • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
  • Software release notes
  • Schemă tablou de distribuție

    Demonstrarea unei scheme mici cu automatizare a iluminatului in garaje subterane si spatii adiacente. Opțiuni pentru reglarea luminii, semnalizarea ieșirilor de urgență și piesele de iluminat în funcție de semnalele de intrare de la senzorii de mișcare și cu microunde.
    Controlul unei clădiri de birouri de dimensiuni medii cu controlul luminii, detecția mișcării, deconectarea circuitelor de priză și controlul circuitelor de încălzire.