Căutare
MENU
 • Expresii / Limbajul scriptului
 • Utilizatori și permisiuni
 • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
 • Software release notes
 • Reglarea cazanului în cazan

  Utilizați această configurație dacă doriți să atingeți temperatura dorită a circuitului hidronic folosind 2 sau mai multe cazane conectate în cascadă.

  În scenariul de exemplu, vom arăta configurația pentru 3 cazane, care pot fi controlate prin ieșiri digitale.

  Pregătiri

  Ar trebui să aveți deja următoarele dispozitive definite:

  Termostat cu temperatura de reîntoarcere a apei, măsurat pe conductă

  Termostat

  Ieșiri digitale pentru fiecare cazan (Cazan A, Cazan B, Cazan C)

  Boiler ABoiler BBoiler C

  Creați ieșire analogică virtuală care va fi utilizată ca variabilă pentru calcularea puterii totale de căldură.

  Rezultatul general

  Configurare de bază

  Creați Smart Rule Controler PID de temperatură care va calcula ieșirea generală pe baza diferenței de setare a termostatului și a temperaturii reale

  Dispozitiv de intrare

  → Smart Rule →

  Dispozitiv de ieșire

  Termostat

  → Controler PID →

  P = 2 I = 0,2 D = 0

  Rezultatul general

  Pe baza intervalelor generale de putere, vor fi pornite 3 (sau mai multe) cazane Configurare pentru modul în care prioritatea cazanelor este: Cazanul A → Cazanul B → Cazanul C

  Dispozitiv de intrare

  • Rezultatul general

  → Smart Rule →

  • Ecuație

  Dispozitiv de ieșire

  • Cazan
  <1%

  -

  -

  >1%

  Ecuaţie: Dacă ieșirea generală > 0,01

  Durata minimă: 5min

  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

  >45%

  Ecuaţie: Dacă ieșirea generală > 0,45

  Durata minimă: 5min

  >90%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,90

  Durata minimă: 5min

  Ciclarea cazanelor

  Pentru a realiza o utilizare uniformă a cazanelor, trebuie să se aplice o configurație suplimentară.

  Creați comutator multi-valoare cu stări N + 1, unde N este numărul de cazane. Ultima stare poate fi definită ca sistem de încălzire inactiv cu încălzire zero.

  Nume: Prioritatea cazanului


  Statele:

  • Prioritatea A (Cazanul A → Cazanul B → Cazanul C)
  • Prioritatea B (Cazanul B → Cazanul C → Cazanul A)
  • Prioritatea C (Cazanul C → Cazanul A → Cazanul B)
  • Încălzire inactivă


  Creați Smart Rule Sequencer care va roti prioritățile (A → B → C → A → ...)

  Dispozitiv de intrare

  → Smart Rule →

  Dispozitiv de ieșire

  Buton virtual pentru a porni secvențierul

  Sequencer Pasul 1: Prioritatea A (durata 18 ore) Pasul 2: Prioritatea B (durata 18 ore) Pasul 3: Prioritatea C (durata 18 ore)  (/) Rotiți secvența

  Prioritatea cazanului


  Definiți un set separat de reguli inteligente limitate pentru fiecare prioritate a cazanului. Consultați Smart Rules pentru prioritatea A din tabelul de mai jos:

  Dispozitiv de intrare

  • Rezultatul general

  → Smart Rule →

  • Ecuație

  Dispozitiv de ieșire

  • Cazan

  Stare limitativă

  <1%

  -

  -


  >1%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,01  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A
  >45%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,45  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A
  >90%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,90

  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A

  Un set similar de Smart Rules s ar trebui aplicat cu condiția limită pentru prioritatea B și prioritatea C:

  Dispozitiv de intrare

  • Rezultatul general

  → Smart Rule →

  • Ecuație

  Dispozitiv de ieșire

  • Cazan

  Stare limitativă

  <1%

  -

  -


  >1%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,01  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B
  >45%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,45  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B
  >90%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,90

  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B

  Dispozitiv de intrare

  • Rezultatul general

  → Smart Rule →

  • Ecuație

  Dispozitiv de ieșire

  • Cazan

  Stare limitativă

  <1%

  -

  -


  >1%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,01  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C
  >45%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,45  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C
  >90%

  Ecuaţie:
  Dacă ieșirea generală > 0,90

  ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

  Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

  • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C