Căutare
MENU
 • Expresii / Limbajul scriptului
 • Utilizatori și permisiuni
 • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
 • Software release notes
 • Jaluzele DC, diapozitive, copertine cu semnal Encoder

  Poziția jaluzelelor de curent continuu.

  Setările de service ale jaluzelelor

  Curent normal de funcționare

  Toți parametrii de calibrare sunt aceiași ca pentru jaluzelele AC, cu excepția unui parametru suplimentar:

  Curent normal de funcționare

  Valoare implicită

  Dezactivat

  Setări codificator

  Calculul poziției și unghiului jaluzelelor se bazează pe numărarea impulsurilor din codificator

  Secțiunea de setări a codificatorului constă din următoarele atribute:

   

  Atribut

  Valoare implicită

  Timp maxim de așteptare pentru ca semnalele codificatorului să înceapă în direcția de sus

  150 ms

  Timpul maxim de așteptare a semnalelor codificatorului începe în direcția descendentă

  150 ms

  Numărul de impulsuri total

  2000

  Numărul de impulsuri pentru schimbarea unghiului

  Nu se aplică pentru diapozitive.

  103

  Numărul de impulsuri pentru schimbarea unghiului

  Nu se aplică pentru diapozitive.

  103

  Calibration current
  Limit of current during calibration.

  71%

  Curent normal de funcționare

  Limita curentului în timpul calibrării.

   

  71%

  Normal operation current 
  Limit of current during normal operation up.

  83%

  Curent normal de funcționare

  Limita curentului în timpul funcționării normale în sus.

  83%

  Normal operation current down
  Limit of current during normal operation down.

  38%

  Curent normal de funcționare în jos

  Limita curentului în timpul funcționării normale în jos.

  38%

  Maximal current down change
  Prevent reloading blind up in case when it is moving down. Stops blind moving down in case the current down is higher than average current down in defined percent.

  250%

  Schimbarea curentului maxim în jos

  Evitați reîncărcarea orbului în cazul în care acesta se deplasează în jos. Oprește orbirea în mișcare în cazul în care curentul în jos este mai mare decât curentul mediu în jos în procente definite.

  250%

  Impulses per second to regulate speed. 
  Holds constant speed by using the number of impulses per second. If this is not possible to reach it holds higher possible or lower possible speed. To disable speed control set to 0.

  0

  Impulsuri pe secundă pentru a regla viteza.

  Menține viteza constantă utilizând numărul de impulsuri pe secundă. Dacă acest lucru nu este posibil pentru a atinge, acesta deține o viteză mai mare sau mai mică posibilă. Pentru a dezactiva controlul vitezei setat la 0.

  0

  Minimal PWM value. 
  Set minimal PWM value to regulate blind speed or to use soft start and soft end.

  50

  Valoare minimă PWM.

  Setați valoarea minimă PWM pentru a regla viteza blindului sau pentru a utiliza pornirea și sfârșitul soft.

  50