Search
MENU
 • Expressions
 • System architecture by project type
 • Users and Permissions
 • Ako skombinovať dva denné plány v jeden deň

  V tomto návode si ukážeme krok za krokom ako skombinovať dva týždenné plány na ovládanie jedného zariadenia. Najbežnejší scenár sa týka osvetlenia, napr. schodové osvetlenie pracuje 3 hodiny pri východe slnka (2 hodiny pred východom slnka + 1 hodina po východe slnka) a 3 hodiny pri západe slnka (1 hodina pred západom slnka a 2 hodiny po západe slnka).

  1. Choďte do zariadenia, ktoré chcete ovládať, v tomto prípade Osvetlenie schodiska.

  2. Pridajte Smart Rule Denný plán (prvý), ktorý bude riadiť ranné osvetlenie.

  3. Nastavte parametre ako na obrázku. Začiatok akcie "Východ slnka" - 2 hodiny, Koniec akcie "Východ slnka" + 1 hodina. Nastavte akciu pre túto udalosť Osvetlenie schodiska Zapnúť. Zostávajúci čas dňa zostane bez akcie, pretože chceme ponechať čas na večerné osvetlenie kontrolované samostatným Denným plánom pre večer vytvorené v ďalšom kroku.

  4. Pridajte Smart Rule Denný plán (druhý), ktorý bude riadiť večerné osvetlenie.

  5. Nastavte parametre ako na obrázku. Začiatok akcie "Západ slnka" - 1 hodina, Koniec akcie "Západ slnka" + 2 hodiny. Nastavte akciu pre túto udalosť Osvetlenie schodiska Zapnúť. Zostávajúci čas dňa zostane bez akcie, pretože chceme ponechať tento čas na ranné osvetlenie kontrolované samostatným Denným plánom na ráno vytvorené v predošlom kroku.

  6. Teraz máme na ráno a na večer dva denné plány, ktoré zapínajú osvetlenie schodiska. Neexistuje však žiadna akcia, ktorá by osvetlenie vypla, pretože v žiadnom z denných plánov sme nenastavili akciu vypnutia.

  7. Pridajte Smart Rule Nastav predvolenú hodnotu a nastave predvolenú hodnotu pre Osvetlenie schodiska na Vypnúť. Tento smart rule zabezpečí vypnutie osvetlenie vždy, keď oba denné plány nevykonávajú žiadnu činnosť.

  8. Výsledný náhľad